PLL
 • -  灯管外壳采用全电炉生产的玻璃,含铁量低、干净无暇

  -  全自动化生产线生产, 产品质量一致性高

  -  一流的荧光灯涂粉技术,确保均匀和柔和的照明效果

  -  产品符合RoHS和DOE 要求

  -  25000+ 小时寿命

详细资料获取
PLL
详细资料获取
 • Model
 • W
 • Voltage
  (V)
 • Current
  (MA)
 • Lumens
  (Lm)
 • Cap
 • Ra
 • Life
  (h)
 • φ
  (mm)
 • A
  (mm)
 • B
  (mm)
 • C
  (mm)
 • 资料获取
 • PLL
 • 55
 • 101
 • 550
 • 4200/4000
 • 2G11
 • 82
 • 16000
 • 16
 • 542
 • 535
 • 38
 • 资料获取
 • PLL
 • 40
 • 128
 • 320
 • 3500/3200
 • 2G11
 • 82
 • 16000
 • 16
 • 542
 • 535
 • 38
 • 资料获取
 • PLL
 • 36
 • 106
 • 435
 • 2700/2600
 • 2G11
 • 82
 • 16000
 • 16
 • 417
 • 410
 • 38
 • 资料获取
 • PLL
 • 24
 • 87
 • 345
 • 1800/1700
 • 2G11
 • 82
 • 16000
 • 16
 • 322
 • 315
 • 38
 • 资料获取
 • PLL
 • 18
 • 58
 • 370
 • 1250/1100
 • 2G11
 • 82
 • 16000
 • 16
 • 227
 • 220
 • 38
 • 资料获取
在线留言
如果您有任何疑问或意见,欢迎填写下列表单,我们将会用最快的速度与您联络!
提 交
重 置