T12
 • -  灯管外壳采用全电炉生产的玻璃,含铁量低、干净无暇

  -  全自动化生产线生产, 产品质量一致性高

  -  一流的荧光灯涂粉技术,确保均匀和柔和的照明效果

  -  产品符合RoHS和DOE 要求

  -  25000+ 小时寿命

详细资料获取
T12
详细资料获取
 • Model
 • Wattage
  (W)
 • Voltage
  (V)
 • Current
  (MA)
 • Lumens
  (Lm)
 • Cap
 • Ra
 • Life
  (h)
 • A
  (mm)
 • B
  (min) (mm)
 • B
  (max) (mm)
 • C
  (mm)
 • D1
  (mm)
 • 资料获取
 • T12
 • 40
 • 101
 • 430
 • 2400
 • G13
 • 90
 • 24000
 • 1199.4
 • 1504
 • 1206.5
 • 1213.6
 • 38
 • 资料获取
 • T12
 • 34
 • 79
 • 460
 • 2200
 • G13
 • 90
 • 24000
 • 1199.4
 • 1204
 • 1206.5
 • 1213.6
 • 38
 • 资料获取
 • T12
 • 30
 • 77
 • 430
 • 1750
 • G13
 • 90
 • 24000
 • 894.6
 • 899.2
 • 901.7
 • 908.8
 • 38
 • 资料获取
 • T12
 • 20
 • 57
 • 380
 • 800
 • G13
 • 90
 • 24000
 • 589.9
 • 594.4
 • 596.9
 • 604
 • 38
 • 资料获取
在线留言
如果您有任何疑问或意见,欢迎填写下列表单,我们将会用最快的速度与您联络!
提 交
重 置