PLT
 • -  灯管外壳采用全电炉生产的玻璃,含铁量低、干净无暇

  -  全自动化生产线生产, 产品质量一致性高

  -  一流的荧光灯涂粉技术,确保均匀和柔和的照明效果

  -  产品符合RoHS和DOE 要求

  -  25000+ 小时寿命

详细资料获取
亚洲PLT
详细资料获取
 • Model
 • W
 • Voltage
  (v)
 • Current
  (mA)
 • Lumen
  (lm)
 • Cap
 • Ra
 • Color Temperature
  (K)
 • Life
  (h)
 • φ
  (mm)
 • h1
  (mm)
 • h2
  (mm)
 • D
  (mm)
 • 资料获取
 • PLT
 • 13
 • 91
 • 175
 • 825/780
 • GX24q-1
 • 80
 • 2700-6400
 • 10000
 • 12
 • 110.5
 • 88
 • 42
 • 资料获取
 • PLT
 • 13
 • 91
 • 175
 • 825/780
 • GX24d-1
 • 80
 • 2700-6400
 • 10000
 • 12
 • 103
 • 88
 • 42
 • 资料获取
 • PLT
 • 18
 • 100
 • 225
 • 1100/1000
 • GX24q-2
 • 80
 • 2700-6400
 • 10000
 • 12
 • 119.5
 • 97
 • 42
 • 资料获取
 • PLT
 • 18
 • 100
 • 225
 • 1100/1000
 • GX24d-2
 • 80
 • 2700-6400
 • 10000
 • 12
 • 112
 • 97
 • 42
 • 资料获取
 • PLT
 • 26
 • 105
 • 325
 • 1530/1400
 • GX24q-3
 • 80
 • 2700-6400
 • 10000
 • 12
 • 134.5
 • 112
 • 42
 • 资料获取
 • PLT
 • 26
 • 105
 • 325
 • 1530/1400
 • GX24d-3
 • 80
 • 2700-6400
 • 10000
 • 12
 • 127
 • 112
 • 42
 • 资料获取
 • PLT
 • 32
 • 100
 • 325
 • 2100/1950
 • GX24q-3
 • 80
 • 2700-6400
 • 10000
 • 12
 • 140
 • 125
 • 42
 • 资料获取
 • PLT
 • 32
 • 100
 • 325
 • 2100/1950
 • /
 • 80
 • 2700-6400
 • 10000
 • 12
 • /
 • 125
 • 42
 • 资料获取
 • PLT
 • 42
 • 135
 • 325
 • 2550/2400
 • GX24q-4
 • 80
 • 2700-6400
 • 10000
 • 12
 • 166
 • 151
 • 42
 • 资料获取
 • PLT
 • 42
 • 135
 • 325
 • 2550/2400
 • /
 • 80
 • 2700-6400
 • 10000
 • 12
 • /
 • 151
 • 42
 • 资料获取
 • PLT
 • 57
 • 175
 • 325
 • 3150/2950
 • GX24q-5
 • 80
 • 2700-6400
 • 10000
 • 12
 • 194
 • 179
 • 42
 • 资料获取
 • PLT
 • 57
 • 175
 • 325
 • 3150/2950
 • /
 • 80
 • 2700-6400
 • 10000
 • 12
 • /
 • 179
 • 42
 • 资料获取
在线留言
如果您有任何疑问或意见,欢迎填写下列表单,我们将会用最快的速度与您联络!
提 交
重 置