T5
 • -  灯管外壳采用全电炉生产的玻璃,含铁量低、干净无暇

  -  全自动化生产线生产, 产品质量一致性高

  -  一流的荧光灯涂粉技术,确保均匀和柔和的照明效果

  -  产品符合RoHS和DOE 要求

  -  25000+ 小时寿命

详细资料获取
亚洲T5
详细资料获取
 • Model
 • Wattage
  (W)
 • Voltage
  (V)
 • Current
  (mA)
 • Lumens
  (Lm) 25℃ 35℃
 • Cap
 • Ra
 • Life
  (h)
 • A
  (mm)
 • B
  (min) (mm)
 • B
  (max) (mm)
 • C
  (mm)
 • D1
  (mm)
 • 资料获取
 • ES-HE
 • 13W
 • 77
 • 170
 • 1150/1050 1280/1180
 • G5
 • 82
 • 24000
 • 549
 • 553.7
 • 556.1
 • 563.2
 • 16
 • 资料获取
 • ES-HE
 • 19W
 • 113
 • 170
 • 1800/1750 2000/1900
 • G5
 • 82
 • 24000
 • 849
 • 853.7
 • 856.1
 • 863.2
 • 16
 • 资料获取
 • ES-HE
 • 25W
 • 149
 • 170
 • 2450/2250 2750/2550
 • G5
 • 82
 • 24000
 • 1149
 • 1153.7
 • 1156.1
 • 1163.2
 • 16
 • 资料获取
 • ES-HE
 • 32W
 • 190
 • 170
 • 3100/2850 3450/3200
 • G5
 • 82
 • 24000
 • 1449
 • 1453.7
 • 1456.1
 • 1463.2
 • 16
 • 资料获取
 • ES-HO
 • 20W
 • 67
 • 300
 • 1650/1600 1900/1800
 • G5
 • 82
 • 24000
 • 549
 • 553.7
 • 556.1
 • 563.2
 • 16
 • 资料获取
 • ES-HO
 • 34W
 • 101
 • 340
 • 3100/2950 3300/3100
 • G5
 • 82
 • 24000
 • 849
 • 853.7
 • 856.1
 • 863.2
 • 16
 • 资料获取
 • ES-HO
 • 49W
 • 108
 • 460
 • 4400/4100 4550/4200
 • G5
 • 82
 • 24000
 • 1149
 • 1153.7
 • 1156.1
 • 1163.2
 • 16
 • 资料获取
 • ES-HO
 • 45W
 • 175
 • 260
 • 4300/4100 4650/4350
 • G5
 • 82
 • 24000
 • 1449
 • 1453.7
 • 1456.1
 • 1463.2
 • 16
 • 资料获取
 • ES-HO
 • 73W
 • 133
 • 555
 • 6150/5700 6650/6300
 • G5
 • 82
 • 24000
 • 1449
 • 1453.7
 • 1456.1
 • 1463.2
 • 16
 • 资料获取
 • T5-Mini
 • 4W
 • 29
 • 170
 • 155/145
 • G5
 • 82
 • 6000
 • 135.9
 • 140.6
 • 143
 • 150.1
 • 16
 • 资料获取
 • T5-Mini
 • 6W
 • 42
 • 160
 • 300/280
 • G5
 • 82
 • 6000
 • 212.1
 • 216.8
 • 219.2
 • 226.3
 • 16
 • 资料获取
 • T5-Mini
 • 8W
 • 56
 • 145
 • 450/410
 • G5
 • 82
 • 6000
 • 288.3
 • 293
 • 295.4
 • 302.5
 • 16
 • 资料获取
 • T5-Mini
 • 13W
 • 95
 • 165
 • 950/900
 • G5
 • 82
 • 6000
 • 517
 • 521.6
 • 524
 • 531.5
 • 16
 • 资料获取
在线留言
如果您有任何疑问或意见,欢迎填写下列表单,我们将会用最快的速度与您联络!
提 交
重 置